dilluns, 17 de març de 2014

L’informe del grup d’expert en matèria fiscal: Menys redistribució, menys ingressos, menys competències i menys protecció ambientalL’informe del grup d’experts presentat pel govern contempla algunes propostes que de ser acceptades serien perjudicial per la majoria de persones treballadores. 

En primer lloc, la rebaixa de l’IRPF de tots els trams sembla ser la coartada per a rebaixar significativament el tram més alt. L'informe proposa reduir a quatre els trams de tributació, que actualment són set, reduint la progressivitat de l’impost i laminant el principi de qui pagui més qui més pot. El Comitè d'Experts recomana baixar en el tipus impositiu màxim de l'IRPF des del 52% actual fins al 50% per als contribuents que guanyen més de 300.000 euros. Alhora, continua amb la discriminació de rentes del treball i rentes del capital, amb un tipus únic del 21% molt més baix que els tipus del treball.

Segons els tècnics d’hisenda les persones “mileuristes” s’estalviarien 49 € a l’any amb la reforma de l’IRPF. Els beneficis per les rendes superiors a 300.000 euros poden ser milionaris (El tram de més de 120.000 € amb el 0,9% dels contribuents suposa el 14% de la recaptació de l’impost).

Quant a l'IVA, la pujada és clara, aprofundeix en la regressivitat del sistema i és extremadament insensible a les necessitats de la gent que pitjor ho està passant amb la crisi. Tot i que l'informe rebutja elevar el tipus general (21%) a la pràctica si el Govern segueix els consells dels experts s’experimentaria una fortíssima pujada de la cistella de la compra: es defensa que tots els béns i serveis que apliquen el 10% passin al 21%, excepte l'hostaleria, el transport públic i l'habitatge. Així, els aliments elaborats passarien d’un IVA del 10 % al 21%. No contempla cap baixada de l’IVA de serveis bàsics com llum, aigua, electricitat o transport públic.
 
És a dir, que tot el que les rendes mitjanes s’estalvien amb IRPF ho pagaran amb creus amb l’IVA. I pitjor encara, les rendes més baixes que no paguen IRPF, si que hauran de fer front a un important increment d’aquest impost directe.

A més de les rendes més altes, l’altra gran beneficiat són les empreses amb la rebaixa de tipus de l’Impost de Societats. En un primer moment es rebaixarà del 30% fins al 25% per a posteriorment reduir en el 20%. Es cert que s’avança en la supressió de deduccions, però també de forma molt matussera proposant eliminar les deduccions per inversions ambientals, inversions en I+D i reinversions.

És extremadament centralista i deslleial amb les competències fiscals de les CCAA i ajuntaments. Proposa la supressió de determinats impostos de caràcter patrimonial, beneficiant a les persones amb més propietats, així com la supressió de tots els cànons i tributs autonòmics. També fica les mans als impostos locals, proposant crear un nou IBI estatal.

El document dels experts proposa també canviar totalment l'actual sistema de cotitzacions a la Seguretat Social amb un reducció́ de 3 punts a les cotitzacions socials. La seva proposta pot suposar una pèrdua d’ingressos inassolible pel sistema públic de pensions i posar en risc un dels pilars de l’estat del benestar: això fa més insostenible el sistema que l’allargament de l’esperança de vida de la població. Alhora proposa incrementar els incentius als plans privats de pensions, optant per un model de pensions més injust i insolidari, així com menys eficient.

L’informe també proposa suprimir impostos amb finalitat estrictament mediambientals. Algun exemples que proposa eliminar són el tribut autonòmic sobre grans superfícies, que s'aplica a Catalunya i altres CCAA, així com el cànon eòlic i l'impost sobre l'aigua embassada, tots els tributs sobre emissions de diòxid de carboni, els cànons autonòmics d'abocaments els impostos sobre emissions atmosfèriques, diferents al diòxid de carboni.