dilluns, 17 de març de 2014

L’informe del grup d’expert en matèria fiscal: Menys redistribució, menys ingressos, menys competències i menys protecció ambientalL’informe del grup d’experts presentat pel govern contempla algunes propostes que de ser acceptades serien perjudicial per la majoria de persones treballadores. 

En primer lloc, la rebaixa de l’IRPF de tots els trams sembla ser la coartada per a rebaixar significativament el tram més alt. L'informe proposa reduir a quatre els trams de tributació, que actualment són set, reduint la progressivitat de l’impost i laminant el principi de qui pagui més qui més pot. El Comitè d'Experts recomana baixar en el tipus impositiu màxim de l'IRPF des del 52% actual fins al 50% per als contribuents que guanyen més de 300.000 euros. Alhora, continua amb la discriminació de rentes del treball i rentes del capital, amb un tipus únic del 21% molt més baix que els tipus del treball.

Segons els tècnics d’hisenda les persones “mileuristes” s’estalviarien 49 € a l’any amb la reforma de l’IRPF. Els beneficis per les rendes superiors a 300.000 euros poden ser milionaris (El tram de més de 120.000 € amb el 0,9% dels contribuents suposa el 14% de la recaptació de l’impost).

Quant a l'IVA, la pujada és clara, aprofundeix en la regressivitat del sistema i és extremadament insensible a les necessitats de la gent que pitjor ho està passant amb la crisi. Tot i que l'informe rebutja elevar el tipus general (21%) a la pràctica si el Govern segueix els consells dels experts s’experimentaria una fortíssima pujada de la cistella de la compra: es defensa que tots els béns i serveis que apliquen el 10% passin al 21%, excepte l'hostaleria, el transport públic i l'habitatge. Així, els aliments elaborats passarien d’un IVA del 10 % al 21%. No contempla cap baixada de l’IVA de serveis bàsics com llum, aigua, electricitat o transport públic.
 
És a dir, que tot el que les rendes mitjanes s’estalvien amb IRPF ho pagaran amb creus amb l’IVA. I pitjor encara, les rendes més baixes que no paguen IRPF, si que hauran de fer front a un important increment d’aquest impost directe.

A més de les rendes més altes, l’altra gran beneficiat són les empreses amb la rebaixa de tipus de l’Impost de Societats. En un primer moment es rebaixarà del 30% fins al 25% per a posteriorment reduir en el 20%. Es cert que s’avança en la supressió de deduccions, però també de forma molt matussera proposant eliminar les deduccions per inversions ambientals, inversions en I+D i reinversions.

És extremadament centralista i deslleial amb les competències fiscals de les CCAA i ajuntaments. Proposa la supressió de determinats impostos de caràcter patrimonial, beneficiant a les persones amb més propietats, així com la supressió de tots els cànons i tributs autonòmics. També fica les mans als impostos locals, proposant crear un nou IBI estatal.

El document dels experts proposa també canviar totalment l'actual sistema de cotitzacions a la Seguretat Social amb un reducció́ de 3 punts a les cotitzacions socials. La seva proposta pot suposar una pèrdua d’ingressos inassolible pel sistema públic de pensions i posar en risc un dels pilars de l’estat del benestar: això fa més insostenible el sistema que l’allargament de l’esperança de vida de la població. Alhora proposa incrementar els incentius als plans privats de pensions, optant per un model de pensions més injust i insolidari, així com menys eficient.

L’informe també proposa suprimir impostos amb finalitat estrictament mediambientals. Algun exemples que proposa eliminar són el tribut autonòmic sobre grans superfícies, que s'aplica a Catalunya i altres CCAA, així com el cànon eòlic i l'impost sobre l'aigua embassada, tots els tributs sobre emissions de diòxid de carboni, els cànons autonòmics d'abocaments els impostos sobre emissions atmosfèriques, diferents al diòxid de carboni.

dimarts, 11 de febrer de 2014

A tu també t’afecta la puta Reforma Laboral (balanç de 2 anys de merda)
Perdoneu el títol, perquè potser algú el pot considerar ofensiu. Quan dic algú em refereixo a les quasi 6 milions de persones aturades que poden creure que és ofensiu dir que els hi afecta la reforma laboral, quan no estan sotmesos a cap llei laboral.

Sigui com sigui, avui 11 de febrer fa dos anys que es publicava al BOE la reforma laboral pactada per PP i CiU. (Pactada literalment, amb fragments de la llei de puny i lletra de ponents de CiU). Una reforma que a afectat a tothom.

Algunes dades del que ha passat des aleshores:
-    Hi ha 1.049.300 persones aturades més.
-    Hi ha 673.900 persones treballant menys.

Almenys he pillat un contractillo a temps parcial.


És cert que pugen els contractes a temps parcial. A Catalunya, el 31 de desembre de 2011, havia 417.700 persones amb contracte parcial: ara 459.400, és a dir 41.700 persones més amb contracte a temps parcial. L’ocupació a jornada completa cau de 2.589.100 persones a 2.405.700 persones, és a dir 183.400.

Això estaria bé si fos perquè “es treballés menys per treballar tothom”. Això seria guai. Però no és així: s’han flexibilitzat les hores extres als contractes a temps parcial. A més, el PP amb col·laboració de CiU s’ha negat a incloure l’horari als contractes a temps parcial. Tenim llavors, una gran bossa de persones indefinides que han passat a un contracte més precari i pitjor remunerat. Treballant les mateixes hores. Mal negoci.

 

Jo he mantingut la feina.

 

Si ets tan egoista com per no preocupar-te per la destrucció d’ocupació del teu país i la precarietat, et preguntaria, fas hores extres? I si en fas... te les paguen? Més que res perquè les hores extres entre les persones que treballen han crescut un 11% des que va entrar en vigor la llei. Les no remunerades han crescut un 26%, les remunerades han baixat un 7%. Ara, el 60% de les hores extres no es paguen. Fa dos anys no arribava al 50%. O sigui que el PP vol que hi hagi menys gent treballant i que faci més hores.

La segona cosa que et preguntaria és directament pel sou. Més que res perquè els sous han baixat un 10% des de l’entrada en vigor de la reforma, segon reconeixen alguns dels que la van impulsar. Els beneficis empresarials han crescut en aquest període, molt poquet només un 0,2%... Que és bastant més que el -10% dels salaris.

 

Doncs jo ni hores extres, ni precarietat ni històries.

 

Això és el que deien els treballadors de la CMT abans de que els hi poguessin canviar el lloc de feina de BCN a Madrid, gratis i sense previ avís o negociació.

O els treballadors i treballadores de TV3 (per posar un exemple) abans de que els hi apliquessin la reforma laboral per deixar-los sense conveni. Si, sabeu el conveni? allò raro i feixuc que fan els sindicats i tal... Doncs gràcies a allò les condicions de les persones que tenim la sort de treballar són millors. Amb la reforma laboral i gràcies a... 

...a...

...quina emoció...
A UNA ESMENA DE CIU!!!
La vostra empresa us pot deixar sense conveni quan acabi la vigència de l’actual. Abans, mentre no es pactava un nou conveni es prorrogava l’anterior. Quina llibertat per negociar, eh! Si no pactes alguna cosa, et paguem el Salari Mínim Interprofessional.

Així que si treballes per més estable i molona que sigui la teva feina, també t’afecta la reforma laboral. I a pitjor, no cal dir-ho. I si treballes a una feina precària, més encara. I si no treballes, també.