dissabte, 15 de desembre de 2012

El 41,1% de deute extern espanyol és de Grècia

La setmana vinent es presenten al Congrés les dades i les línies principals en matèria de gestió del deute extern. Una companya, la Marta, ha fet un buidatge de quines són les regions i els països receptors (és a dir, deutors). Aquest és el llistat:

- Europa 42.2% (Grècia 41.1%)
- Iberoamèrica 25.4% (Cuba 13.4% i Argentina 5.9%)
- Nord d'Àfrica 8.5% (Egipte 2.6%, Marroc 2.1%, Tunísia 2%)
- Àsia 8.4% (Xina 4.6%)
- Orient Mitjà 4.7%
- Àfrica 4.4% (Costa d'Ivori 1.7%)


El 41,1% de deute extern de l'estat espanyol és deute grec. Un deute que està generant interessos. Un deute que el poble grec no podrà tornar mai. Davant d'aquesta realitat Syriza proposa una conferència internacional on de forma estructurada es produís una quita substancial del deute. Una conferència com la que va tenir lloc el 1953 a Londres

En aquella ocasió es va perdonar quantitats ingents de deute públic d'Alemanya. Ara és Alemanya qui no vol saber res d'una conferència que podria fer que els seus bancs perdessin diners, o millor dit, deixessin de guanyar milers de milions. Tot, sempre, a costa del patiment poble grec. De moment.